Hakkımızda

Vaizoğlu Mimarlık Restorasyon İnşaat Ticaret Limited Şirketi,

Vaizoğlu, ailemizin bir önceki nesli tarafından 1960 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Uzun yıllar boyunca inşaat sektöründe başarılı işler bitirilerek çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan başarı ve teşekkür belgeleri alınmıştır. Vaizoğlu, ilk kuruluş süresince İnşaat Taahhüdü yapmış olmasına karşın bugün Mimarlık, İç Mimarlık, Restorasyon ve İnşaat işlerini, Vaizoğlu’nun amaçlanan öncelikli ilkesi olan mesleki etik kuralları içerisinde öncelikle kente ve çevreye saygılı, bulunduğu coğrafyanın değerleri ile örtüşen çağdaş yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. Vaizoğlu, yapımını üstlendiği tüm eski eser veya yeni inşaat projelerinde, önce mimari projeyle birlikte, statik-betonarme-çelik, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, yol, kanalizasyon, Harita-Plankote, metraj-keşif ve ihale dosyaları hazırlanması, zemin etüdü, peyzaj ve benzeri işlerini, Projenin özelliği ile ilgili olarak gerekli mühendislik firmaları ve müşavirlerle müşterek çalışmaktadır. İhtisas firmaları ile bu koordineli çalışmalar sonucunda gene alanında öncü firmalarla birlikte yapılan restorasyon veya yeni inşaat uygulamalarında mükemmel sonuçlara erişilmektedir. Vaizoğlu, en değerli kaynak olarak gördüğü tüm çalışanlarının mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket etmektedir. Vaizoğlu, Düzenlediği eğitim programları ile çalışanlarının sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesinde katkıda bulunmaktadır. Vaizoğlu, Çalışanlarının da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı gaye edinmiştir.